Проектиране и инженеринг

Компанията ни предлага пълен цикъл от услуги, свързани с реализацията на един проект. Водили сме се винаги от идеята, че пътят към успеха е дълъг и труден, но когато бъде извървян заедно с добър партньор, то той неминуемо ще бъде успешен.

Ръката, която подаваме е преди всичко на приятел, а след това на експерт с дългогодишен опит е безкомпромисност относно качественото изпълнение на поетата задача.

Услугите, които предлагаме, могат да включат цялостната работа по проектиране и планиране – от разработване на идеен архитектурен проект, през получаването на всички официални одобрения до подготовката на подробна концепция за логистиката на строителната площадка. Целта ни е да помогнем на нашите клиенти да постигнат своите цели по отношение на разходи, качество и време, като в същото време експертите ни следят за оптималното изпълнение на всички процеси в проектирането, издаването на разрешителни, материално-техническото обезпечаване, строителството, въвеждането в експлоатация и окончателното приемане на обекта от страна на клиента.

Ангажираме се с мащабни и изискващи особено внимание проекти, чието изпълнение е обезпечено от гаранции на солидни български и международни банки. Имаме голям опит и успешно участваме в обществени поръчки и търгове, финансирани от европейски институции, публични и частни инвеститори. От 2008 година насам изпълнихме успешно множество проекти, свързани с проектиране и инженеринг на пътища, сгради, ВиК и пречиствателни съоръжения.