През последните петнадесет години „Герт Груп” натрупа богат опит в изграждането на пътната инфраструктура. Успешно реализира множество проекти по строителство и ремонт на пътища, по изграждане, реконструкция, текуща поддръжка на градска и общинска инфраструктура, по проектиране и геодезия. Чрез дъщерната си фирма НЕК ГРУП компанията ни е лидер за Южна България в добива и производството на строителни материали, каменни фракции и високачествени асфалтови смеси. „Герт Груп” извършва проучване и оценка, строителство, реконструкция и ремонт на мостови съоръжения.

Над 20 години опит в индустрията.

Свържи се с нас

Още сега!