Строителство на сгради и съоръжения

„Герт Груп” е специализирана в строителство на жилищни и смесени сгради с високо застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване. Компанията ни е реализирала редица проекти в София, Пловдив, Киев, Истанбул, Керамоти и др.

За две десетилетия компанията ни изгради над 1 000 000 квадратни метра застроена площ. С реализацията на тези проекти ние създадохме нови места, в които хората да живеят, работят, пазаруват, спортуват и почиват. Зад този внушителен по обем труд стои непрестанният ни стремеж за усъвършенстване, оптимизация на процесите и предоставяне на нашите клиенти на сгради с европейско качество, ефективни решения и конкуренти цени.